Accés Usuaris a les darreres cotitzacions

Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona

Els antecedents de l’actual Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona es remunten al segle XIX, quan es va instal·lar el Mercat del Porc al Pla de Palau, al costat de l’actual seu del Mercat, la Casa Llotja de Mar.

El Mercat està sota la tutela del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i els auspicis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Els primers estatuts i reglaments es van aprovar en la sessió de Govern de la Generalitat els dies 19 i 20 de febrer de 1987 (DOGC núm. 845, de 29.5.1987).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va reconèixer el Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona com a mercat de productes agraris de Catalunya, com estableix el Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris.