El Mercat

Història del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona

Els antecedents de l’actual Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona es remunten al segle XIX, quan s’instal·là el Mercat del Porc al Pla de Palau, al costat de l’actual seu del Mercat, la Casa Llotja de Mar.

El dia 7 de novembre de 1972, un grup de comerciants i industrials i agents comercials del Sector de la carn i ramader (que aleshores es reunien a Les Rambles), popularment conegut amb el nom d’ORIENT, van iniciar gestions prop de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per tal d’ubicar l’esmentat Mercat a l’històric Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

La nova ubicació fou molt ben acollida pels concurrents al Mercat de les Rambles, perquè els protegia de les inclemències meteorològiques i d’altres molèsties, i també ho va ser el nom de Mercat Carni-Ramader de Barcelona, que simbolitzava tradició i futur.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, com a Corporació per al foment dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, amb les facultats que li confereixen els seus reglaments i davant l’auge que prenia el Mercat, va creure que era el moment de donar-li personalitat jurídica pròpia, i en sessió del seu Comitè Executiu de 13 de juliol de 1978 va aprovar els primers Estatuts del Mercat Carni-Ramader de Barcelona.

L’any 1997, a petició de la Federació Avícola Catalana, l’Agrupació de Productors d’Ous de Catalunya i l’Associació Catalana de Majoristes d’Ous i Ovoproductes, el Mercat Carni-Ramader va ser ampliat per acollir el sector de l’aviram. Arran de la incorporació del sector avícola va ser necessari canviar els Estatuts del Mercat Carni-Ramader, a partir d’ara Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona, per recollir la nova realitat del Mercat. Els nous Estatuts del Mercat Carni-Ramader i Avícola van ser aprovats el 27 de juliol de 1999, segons resolució del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, fets públics al Diari de la Generalitat de Catalunya núm. 285, data 30/09/1999.

Reglament de Règim Interior del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona.