El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha presentat avui una convocatòria d’ajuts per a l’impuls de la mobilitat sostenible, dotada amb 65 milions d’euros. Aquests ajuts es destinaran a subvencionar l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La consellera Teresa Jordà ha explicat la línia d’ajuts, que formen part del Programa MOVES III, en el marc d’una visita al Centre de Recursos de Vehicle Elèctric i al punt de recàrrega per a vehicles elèctrics de Santa Perpètua de Mogoda en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

Jordà ha destacat que el programa d’ajudes MOVES III multiplica per 4 el pressupost de l’edició anterior amb l’objectiu, entre d’altres, d’incrementar entre un 8% i un 10% les matriculacions de vehicles elèctrics. Podran sol·licitar ajuts les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa o que hagin instal·lat un punt de recàrrega des del passat 10 d’abril. Per a les persones jurídiques i la resta d’administracions, la vigència dels ajuts s’inicia a partir de l’endemà de la publicació al DOGC. Des de l’atorgament de l’ajut hi haurà un període màxim de 12 mesos per executar i justificar l’actuació. La vigència de la convocatòria acabarà el 31 de desembre de 2023. 

Adquisició de vehicles elèctrics o de pila de combustible 

La partida destinada a ajuts per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives (elèctrics o de pila de combustible) ascendirà a 30,7 milions d’euros. Aquesta línia té per objectiu incentivar l’entrada en circulació de nous vehicles propulsats amb tecnologies més netes i eficients i la retirada de vehicles vells, més contaminants. 

Per a les persones físiques i autònoms, els ajuts aniran des dels 1.100 euros (en el cas de les motos) fins als 9.000 euros (en el cas de furgonetes amb desballestament d’un altre vehicle). L’ajut per a la compra d’un turisme amb més de 90 quilòmetres d’autonomia és de 4.500 euros, i ascendeix a 7.000 si també acredita el desballestament del vehicle vell. 

La convocatòria cobreix l’adquisició, via compra o ‘leasing’, de vehicles nous i matriculats per primera vegada a Espanya. El preu màxim per als turismes és de 45.000 euros; per als vehicles de 8 o 9 places, de 53.000 euros; i per a les motos, de 10.000 euros. També s’estableix un topall de 30 vehicles per concessionari o punt de venda. La quantia dels ajuts augmentarà un 10% sempre que els turismes es destinin a persones amb mobilitat reduïda i s’hagin d’adaptar, o s’utilitzin com a taxi o VTC; quan les furgonetes es destinin a professionals autònoms amb discapacitat o mobilitat reduïda i l’hagin d’adaptar, o habitants de pobles de menys de 5.000 habitants. 

Instal·lació de punts de recàrrega 

La partida destinada a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega serà de 30,7 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta línia és impulsar el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que contribueixi a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. Per això, hi podran accedir punts de recàrrega públics i privats ubicats tant en àrees residencials, zones d’estacionament, via pública o xarxa viària, i els ajuts cobriran des del 30% fins al 80% de la despesa elegible segons beneficiari, amb un màxim de 800.000 euros per expedient i de 5.000 euros per a les persones físiques. 

Els ajuts cobriran des del cost del punt de recàrrega fins els treballs i equips associats a la seva instal·lació, com ara l’obra civil o els sistemes de gestió, control i seguretat, entre d’altres. També es cobrirà el cost d’aquells equips per generar o emmagatzemar energia d’origen renovable si estan dedicats exclusivament al punt de recàrrega. Per a les persones físiques, l’ajut ascendirà al 70% del cost subvencionable (un 80% en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants). 

Per completar el pressupost, 2,5M€ es destinaran a implementar directament actuacions d’adquisició de vehicles elèctrics i instal·lació d’infraestructura de recàrrega als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya. 

El vehicle elèctric a Catalunya, una realitat 

A Catalunya ja hi ha matriculats més de 33.000 vehicles elèctrics, i hi ha operatius milers de punts de recàrrega tant públics com privats, i més de 130 estacions de recàrrega ràpida. Des de l’any 2016, la Generalitat ha implementat diferents mesures per fomentar la mobilitat elèctrica. Com a resultat, Catalunya disposa d’una xarxa pública de recàrrega ràpida, impulsada per l’ICAEN, que possibilita que tot el territori disposi, a un màxim de 30 quilòmetres, d’una estació que permeti carregar fins a 120 quilòmetres d’autonomia en menys de mitja hora. A més, també s’han efectuat els canvis normatius necessaris per simplificar i facilitar la instal·lació de punts de recàrrega en els aparcaments privats comunitaris. 

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és avançar en la descarbonització del sector del transport, que a Catalunya és el principal consumidor d’energia final (amb un 45% del total), i s’alinea amb el procés de transició cap a un nou model energètic més net, democràtic i sostenible que viu el país i amb la situació d’emergència climàtica declarada pel Govern de Catalunya. 

Els recursos d’aquestes línies d’ajuts procedeixen del programa europeu Next Generation, creat a instàncies de la Unió Europea i que té, entre els seus objectius, impulsar la recuperació econòmica mitjançant el canvi a un model energètic basat en l’eficiència energètica i les energies renovables. A Catalunya, aquests recursos són gestionats l’ICAEN.

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Accio-Climatica-obre-una-linia-dajuts-de-65-milions-deuros-per-a-ladquisicio-de-vehicles-electrics-i-la-installacio-de-punts-de-recarrega