Serveis

Les sessions del Mercat tenen lloc al Saló dels Cònsols de la Casa Llotja de Mar de Barcelona tots els dimarts de 17 a 20 hores.

Alhora que se celebra la sessió del Mercat, es reuneixen les comissions de preus, del sector boví i del sector porcí, per xifrar les cotitzacions registrades als corresponents sectors en el mercat i confeccionar un full de preus orientatius al quals se li dóna una amplia difusió, no solament dins de Catalunya i la resta de l’Estat Español sinó també a països com França, Alemanya, Holanda, Itàlia i Portugal.

El Mercat Carni publica setmanalment tres fulls de preus corresponents al sector porcí, boví i avícola.

  • Les cotitzacions que es fan en el full porcí són el preu base en canal classe 2a (rendiment 76%) així com les peces refrigerades del porc a l’engròs a majoristes i a fabricants.
  • En el full boví es cotitza el bestiar en canal -EUROP- al ramader de mascles i femelles de diferents pesos, així com també les peces refrigerades d ela canal del vedell a majoristes.
  • El full avícola es publica els divendres a les 15.00h. Per confeccionar el full de preus com a reflex de la realitat del mercat setmanal. El full de preus recull les cotitzacions a distribució de les quatre classes (XL, L, M i S).

Adherits:  els adherits tenen accés als fulls de preus setmanals  24 hores després de la seva publicació

Subscriptors: els subscriptors al Mercat tenen accés als fulls de preus en el moment de la seva publicació, els dimarts després de la reunió de preus, així com també tenen accés a les estadístiques del sector.

 

Nom del servei Públic Adherits Suscriptors
Full de preus immediat Ok
Full de preus setmanal Ok
Accés a les estadístiques del sector Ok
Nom del servei
Vols adherir-te Vols subscriure’t