Serveis

per Adherits

Serveis per Adherits

El Mercat és un servei obert a tots els productors, industrials, comerciants, agents comercials i empreses de serveis que s’hi adhereixin i estiguin en el legal exercici de la seva professió.

 

L’adhesió al Mercat inclou els següents serveis:

  • Accés lliure al mercat, cada dimarts de 17 a 20 h al Saló dels Cònsols de la Casa Llotja de Mar, i recepció del full de preus setmanal al mateix mercat.
  • Recepció del full de preus setmanal.
  • Informació de les activitats del mercat.

Preu d’adhesió: 49,59€ (+ 21% IVA)

Els adherits del sector avícola gaudeixen dels següents serveis:

  • Recepció del full de preus setmanal.
  • Informació de les activitats del mercat.

Preu d’adhesió: 41,32€ (+ 21% IVA)