El Mercat

Estatuts i Reglament

Estatuts

Els Estatuts del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona van ser aprovats el dia 27 de juliol de 1999, per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, segons resolució del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, fets públics al Diari de la Generalitat de Catalunya núm. 285, data 30/09/1999.

Descarregar Estatuts

Reglament

Accés al Reglament de Règim Interior del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona.

Descarregar Reglament de Règim Interior