El Mercat

Órganos de gobierno

L’organització, funcionament, gestió i administració del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona es confien a una Junta Rectora integrada per divuit membres, tots ells elegits d’entre els adherits al Mercat, tres d’ells en representació del sector del bestiar, tres en representació dels comerciants majoristes, tres en representació dels comerciants minoristes, quatre en representació dels industrials i un representant als agents comercials i quatre operadors designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Actualment els seus membres són:

President
Sr. Josep Barbany i March

Vicepresidenta 1ra
Sra. Dolors Callís i Benedico

Vicepresident 2n
Sr. Eduard Escofet i Martí

Tresorer
Sr. Pere Romeu i Tubella

Comptadora
Sr. Araceli Hernàndez i Nayach

Vocals

Sr. Jaume Blancafort i Portavella*

Sr. Xavier Canet i Benedico*

Sr. Agustí Coll i Soriano

Sr. Lluís Ferrer i Prat

Sr. Manel Gibaja i Aguado

Sr. Joaquim Llavoré i Delclòs

Sra. Sabine Schara i Batlle *

Sra. Mireia Sellarès i Tort

Sra. Chelo Tonijuan i Pujol *

Sr. Robert Ventura i Carreras

Sr. Pol Viñals i Burés

 

* Designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona