El Mercat

Òrgans de govern

 

Òrgans de govern

L’organització, funcionament, gestió i administració del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona es confien a una Junta Rectora integrada per divuit membres, tots ells elegits d’entre els adherits al Mercat, tres d’ells en representació del sector del bestiar, tres en representació dels comerciants majoristes, tres en representació dels comerciants minoristes, quatre en representació dels industrials i un representant als agents comercials i quatre operadors designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Actualment els seus membres són:

President
Sr. Josep Barbany i March

Vicepresident 1r
Sr. Miquel Callís i Prat    (fins 19/07/2023)

Vicepresident 2n
Sr. Eduard Escofet i Martí

Tresorer
Sr. Pere Romeu i Juncosas

Comptador
Sr. Araceli Hernàndez i Nayach

Vocals

Sr. Jaume Blancafort i Portavella*

Sr. Xavier Canet i Benedico*

Sr. Agustí Coll i Soriano

Sr. Joan Estapé i Mir*

Sr. Lluís Ferrer i Prat

Sr. Manel Gibaja i Aguado

Sr. Joaquim Llavoré i Delclòs

Sra. Chelo Tonijuan i Pujol*

Sr. Pol Viñals i Burés

 

 

* Designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona