El Mercat

Participació en altres organismes del sector

Participació en altres organismes del sector

Consell de Llotges i Mercats en Origen de Catalunya

Va ser creat el 20 de novembre de 1994 per la lliure voluntat dels nou principals mercats catalans. És un òrgan sense personalitat jurídica de coordinació i concertació de les llotges catalanes. La seu i la Secretaria Permanent del Consell és a la Casa Llotja de Mar, a les oficines de la Llotja de Cereals. Entre els objectius del Consell cal destacar la promoció i difusió de les activitats de les llotges, afavorint la seva presència social i l’adaptació al marc comercial europeu.

Oficines:
Llotja de Cereals de Barcelona
Casa Llotja de Mar passeig d’Isabel II, 1 – 08003 Barcelona
tel. 933 196 525 – fax 933 192 780

Dos membres del Consell (Aureli Casabona i Xavier Colom) el representen en el Comitè Consultiu dels Mercats en Origen i dels Mercats de Productes Agraris de Catalunya, òrgan de consulta i assessorament en aquesta matèria.

Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen (AELMO)

Té la seu a la Llotja de l’Ebre, a Saragossa.

Secretariat Tècnic:

Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen Lonja Agropecuaria de Extremadura
Cánovas del Castillo,s/n – 06800 Mérida
tel. 924 315 251 – fax 924 315 101