Polítiques de privacitat

INFORMACIÓ A PROPÒSIT DE  LA PROTECCIÓ DE DADES I DEL COMPLIMENT DE LA LSSICE 

 

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, el Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona (La Cambra)  l’informa a propòsit del tractament que durà a terme sobre de les seves dades personals, com a Responsable del Fitxer.

 

Finalitats per les quals tractem les seves dades.

  • Gestionar la seva condició de Subscriptor o Adherit al Mercat Carni i Avícola de Barcelona per tal de poder accedir als diferents serveis prestats a aquests col·lectius.
  • Possibilitar la reemissió dec comunicacions a propòsit del Mercat Carni i Avícola de Barcelona així com d’activitats o serveis de la Cambra que hi puguin estar relacionats.

 

Bases de legitimació.

  • Per a la gestió de la seva condició de Subscriptor o Adherit al mercat, l’execució contractual.
  • Per a la remissió de comunicacions del Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona i de productes o serveis relacionats, de la pròpia Cambra , un interès legítim de mercadotecnia directa / Art 21.2 Llei 34/2002.

 

Comunicació de dades a tercers.

No està prevista la comunicació de les dades a tercers excepte si la comunicació fos imprescindible per a la prestació dels serveis o existís una obligació legal al respecte.

 

Durada dels tractaments.

Les seves dades es tractaran durant la vigència de la seva condició de Subscriptor o Adherit al Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona. I respecte al tractament relacionat amb l’enviament de comunicacions, mentre vostè no ens indiqui el contrari.

 

Origen de les dades.

Les seves dades ans han estat facilitades per vostè o la seva empresa

 

Exercici de drets.

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.

 

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

 

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

 

Limitació de la seva tramitació.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclams.

 

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

 

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita, signada i acompanyada de DNI,  dirigida a Av. Diagonal, 452 · 08006 Barcelona o mitjançant correu electrònica a l’adreça d’e-mail: lopd@cambrabcn.org

 

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

 

Totes les dades sol·licitades son necessàries per a la prestació dels serveis demandats, si no es faciliten alguna d’aquestes dades imprescindibles, podria no ser possible la prestació dels serveis sol·licitats.

 

En cas que vostè entengués que la resposta del Mercat Carni enfront les seves reclamacions no fos satisfactòria i ho cregués oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent al Mercat Carni, que és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona