El Ministeri d’Agricultura ha estrenat les sancions greus o molt greus previstes a la llei de la Cadena Alimentària amb 69 multes a 56 empreses de diferent tipologia. Entre les afectades hi ha grans distribuïdores com ara Carrefour, Dia, Froiz o J. García Carrión, entre d’altres, i també proveïdors i intermediaris.

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme dependent del departament que dirigeix Luis Planas, va publicar ahir la primera llista trimestral amb les sancions fermes. El principal motiu d’aquestes sancions va ser haver detectat un incompliment dels terminis reglamentats en el pagament als productes en origen. La llei estableix que, si l’aliment és perible, el comprador ha d’abonar la factura al proveïdor 30 dies després com a màxim i que, si no és perible, ha d’abonar-la amb fins a 60 dies de marge. Aquesta obligació s’ha incomplert en gairebé quaranta ocasions. També hi va haver multes per la inexistència de contractes per escrit o per la no inclusió del preu del producte en els acords esmentats. Carrefour i Froiz van ser sancionats amb 3.001 euros per incompliment d’aquests terminis de pagament. Dia, per part seva, va ser multada en dues ocasions pel mateix motiu. La quantia puja a 3.001 euros i 3.899,12 euros, respectivament. El grup J.García Carrión va rebre un requeriment major, de 9.147,81 euros, per idèntica vulneració.

A la llista de sancionats, hi destaca Ray Lech, companyia especialitzada en la venda a l’engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles, multada amb 11.500 euros per un incompliment dels contractes alimentaris i per no incorporar en aquests contractes el preu de les operacions i, al mateix temps, amb una sanció de 3.001 euros per incomplir els terminis de pagament als seus proveïdors.

Font: La Vanguardia