Ajut de minimis destinats a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar.

A qui va dirigit

A les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que siguin titulars o propietaris de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera autoritzats, registrats a Catalunya, i es comprometin a millorar-los en matèria de bioseguretat.

A les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció a Catalunya.

Organisme responsable

Normativa

Font: Gencat