Durant els darrers anys els hàbits de consum han canviat molt. El 2022 la inflació ha minvat la compra de carn i peix però les dades mostren que ja fa anys que a Catalunya els productes frescos van a la baixa. I no només passa aquí.

Per accedir al video, cliqui l’accés a la notícia.

Font: CCMA