Malgrat els esforços substancials de la Comissió Europea i del Parlament Europeu per difondre la informació i les millors pràctiques sobre la conservació de porcs amb la cua intacta, el tall de la cua es continua practicant a la majoria dels estats membres de la Unió Europea, en violació de la Directiva 2008/120/CE del Consell. Per avançar cap al compliment de les disposicions de la Directiva de porcs l’objectiu principal d’aquesta convocatòria és donar suport al desenvolupament d’un sistema per a la mesura automatitzada de la longitud de la cua i les lesions de la cua dels porcs a la línia de matança (a gran escala). Un registre eficient de les lesions és una condició prèvia per a una avaluació de riscos i mesures de millora. 

La convocatòria es llança d’acord amb la Decisió financera C(2022)3319 final 2 de la Comissió i serà gestionada per l’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HADEA). 

Les propostes han de ser presentades per un consorci format per almenys tres sol·licitants (beneficiaris; entitats no adscrites), dels quals:  mínim tres entitats d’almenys tres dels cinc principals estats membres de la UE productors de porcí; Espanya, Alemanya, Dinamarca, Països Baixos i Polònia. Per a l’èxit de la convocatòria, és obligatori que les propostes identifiquin i impliquin les parts interessades rellevants, així com fomentin la cooperació entre els estats membres de la UE.  

Pressupost: 1,5M       |      Data límit: 15/12/2022 

Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert