• L’objectiu dels ajuts és potenciar un sistema alimentari català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i que doni resposta a grans reptes com l’emergència climàtica.
 • La primera de les línies d’ajut facilita als agricultors i ramaders el càlcul de la petjada ambientals dels productes agraris per tal d’obtenir la certificació Producció Agrària Sostenible (PAS).
 • Les ajudes impulsen, entre altres, la creació d’escorxadors i obradors compartits, el foment de projectes impulsat per dones, la digitalització del sector, evitar el malbaratament o garantir el relleu generacional

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destina 10 milions d’euros per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. L’objectiu dels ajuts és impulsar un sistema català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i que doni resposta a grans reptes com l’emergència climàtica.

Un primer bloc d’aquests ajuts està destinat a fomentar la producció i la seva transformació calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d’obradors compartit i de petits escorxadors. Un segon bloc vol impulsar l’emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes liderats per dones i els projectes d’arrelament territorial del sector.

Un tercer bloc té per objectiu reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i incrementar la seguretat i la qualitat amb el foment de la normativa d’higiene en petits elaboradors. Finalment, l’última línia és l’ajut Innotrack, destinat a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

En concret, la primera de les línies d’ajut facilita als agricultors i ramaders el càlcul de la petjada ambientals dels productes agraris per tal d’obtenir la certificació Producció Agrària Sostenible (PAS). El Departament s’ha fixat l’objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenible l’any 2030. Aquesta ajuda permetrà acompanyar als productors i a les productores en aquesta transformació, i posarà en valor i farà visible l’esforç que molts ja estan fent per assolir aquests nous reptes.

Les ajudes, que estan alineades amb el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) i amb l’Estratègia Marítima Catalana (EMC), han estat creades i consensuades d’una forma participativa, mitjançant la col·laboració i aportacions dels 34 grups de treball que formen part del projecte. D’aquí han sorgit uns ajuts transversals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes reals de tota la cadena alimentària.

Els ajuts, que compten amb una dotació de 10 milions d’euros, estan dividits en les 9 línies següents:

 1. Línia 1: Ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte, línia d’ajut 1.
 2. Línia 2: Ajuts per la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits
 3. Línia 3: Ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.
 4. Línia 4: Ajuts per al foment de projectes transformadors i per l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.
 5. Línia 5: Ajuts per al foment de la flexibilització de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors.
 6. Línia 6: Ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.
 7. Línia 7: Ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.
 8. Línia 8: Ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments.
 9. Línia 9: Ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

Amb aquetes ajuts, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol dotar de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

Les dates de les sessions informatives en línia sobre els ajuts seran:

 1. Sessió informativa per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dilluns 16 de gener de 2023
 2. Sessió informativa per als ajuts per als negocis d’artesania alimentària, en el marc dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dilluns 16 de gener de 2023
 3. Sessió informativa per als ajuts per a les explotacions agràries, en el marc dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dimarts, 17 de gener
 4. Sessió informativa per als ajuts per a emprenedors, en el marc dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dimarts 17 de gener
 5. Sessió informativa per als ajuts per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, en el marc dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dimecres 18 de gener
 6. Sessió informativa per als ajuts per la creació i millora de l’eficiència de petits escorxadors, en el marc dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català – dijous 19 de gener

Més informació a http://agricultura.gencat.cat/estrategiaalimentaria

Font: Gencat