Durant l’últim any s’han fet més de 60.000 controls per reforçar la vigilància contra la PPA

Des de l’1 de gener de 2021, s’han pres 33.432 mostres de sang per al control d’anticossos i 29.888 mostres per a PCR de bestiar porcí, i s’han analitzat 26 porcs senglars trobats morts en el medi natural sense cap indici de mort per tret ni per accident. Tots els resultats han estat negatius. Així s’ha informat avui durant la reunió de la Comissió d’Experts en Fauna Salvatge creat per a la prevenció de l’entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya.

Des de fa molt temps, els serveis veterinaris oficials del Departament realitzen, en el marc  dels programes sanitaris del porcí, el control i seguiment de la PPA. No obstant, des de l’aparició de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Bèlgica, l’any 2018, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha reforçat les mesures de prevenció i no ha deixat d’implementar actuacions per millorar l’estat de la bioseguretat a les granges i prevenir l’entrada de la malaltia a Catalunya.

El Grup d’Experts en Fauna Salvatge és l’òrgan consultiu tècnic i d’assessorament. La seva funció és generar estratègies de prevenció i concretar actuacions en matèria de fauna salvatge. És format per tècnics especialistes en la matèria, els experts dels departaments implicats i els representants de diverses entitats científiques i d’activitats cinegètiques, concretament diferents àrees del Departament d’Acció Climàtica (prevenció en salut animal, activitats cinegètiques i biodiversitat), Agents Rurals, IRTA-CReSA, SEFAS, Minuartia, Vets&Wildlife, Federació Catalana de Caça i l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya.

A la reunió del grup d’experts d’avui, s’han revisat les actuacions dutes a terme en els darrers anys, s’han plantejat noves estratègies davant l’evolució de la malaltia a Europa, s’ha fet una proposta d’adaptació del Pla de contingència contra la PPA i finalment s’han plantejat  possibles escenaris futurs a Catalunya.

La Pesta Porcina Africana

La Pesta Porcina Africana, que no afecta els humans, és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus de la PPA presenten un elevada virulència que es caracteritza per febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort en uns 2-10 dies. La mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100%.

La PPA és una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE), i, per tant, de declaració obligatòria.

La PPA va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l’any 2014. Des de Rússia, es va estendre als països limítrofs d’Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar a països de la UE. Actualment, hi ha 16 països afectats a Europa, dels quals 12 són membres de la UE. El darrer país en veure’s afectat per la malaltia va ser Itàlia aquest mes de gener a la Regió del Piemont i la Regió de Ligúria, on fins avui mateix ja s’han declarat 35 focus de PPA en senglar.

Les eines i mesures més efectives per prevenir l’entrada de la malaltia en el nostre territori inclouen campanyes de sensibilització a la població, no donar menjar als senglars, avisar en cas de detectar animals morts i incrementar les mesures de bioseguretat a les granges porcines i en els vehicles de transport de bestiar per prevenir l’entrada de la malaltia en porc domèstic.

S’està treballant en diversos projectes per desenvolupar una vacuna eficaç contra el virus de la Pesta Porcina Africana. En aquest sentit, la UE ha decidit redoblar els seus esforços de finançament a aquestes investigacions.