El preu del porc està registrant màxims històrics per la falta de caps de bestiar. Els brots de PRRS que afecten algunes granges han suposat la reducció de la cabana porcina catalana, i davant de la falta de porc, els escorxadors en compren a fora. Des del sector diuen que a hores d’ara la situació és del tot imprevisible.

Font: Youtube