JARC demana que es doni suport als ramaders del sector perquè puguin continuar reduint les emissions de CO2 i el consum d’aigua (han disminuït un 40% i un 30% respectivament en 15 anys, segons Interporc), fomentant sistemes més assumibles econòmicament i inversions per gestionar dejeccions ramaderes que suposen un estalvi d’aigua i generen energia neta o fertilitzants orgànics, alhora que milloren la rendibilitat de les explotacions. 

Enguany, les granges han perdut una mitjana anual de 4,82 € per porc engreixat. Malgrat l’increment de la cotització mitjana anual, el marge de benefici s’ha reduït a causa de la brutal pujada dels costos de producció. L’entitat torna a reclamar que el DACC ofereixi ajuts als ramaders integrats, que representen gairebé el 80%, que han quedat exclosos dels ajuts excepcionals per la guerra d’Ucraïna.

 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera que les dades de reducció de GEH i de petjada hídrica demostren el compromís del sector porcí amb la sostenibilitat, però necessita suport per continuar millorant. Per una banda, l’organització ha presentat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i al Ministeri d’Agricultura un sistema innovador de cobriment de basses de purins externes a les explotacions, com a alternativa a la que marca la normativa, que dóna un resultat de reducció d’emissions de GEH molt similar, però resulta molt més econòmic pels ramaders.

Per altra banda, l’entitat reclama més suport per part de l’Administració perquè els productors puguin invertir en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, mitjançant els quals poden obtenir biogàs, extreure la part líquida pel reg i la sòlida per convertir en adobs orgànics. En el context actual d’augment del preu de l’energia i dependència externa de fertilitzants químics, suposaria un benefici tant per la sostenibilitat com per la viabilitat de les empreses agràries..

Unes cotitzacions rècord, però que no compensen el brutal augment dels costos de producció

Quan falten dues setmanes per tancar oficialment l’exercici econòmic del sector porcí per l’any 2022, l’entitat preveu que regni l’estabilitat en els mercats durant les dues pròximes setmanes de Nadal i Any nou, garantint una nul·la o, mínima, variabilitat en els preus de llotja.

Segons aquesta previsió2, i seguint els valors setmanals de la llotja de Mercolleida, estima que el 2022, el valor de llotja del porc de capa blanca serà aproximadament d’1,527 €/kg viu. Aquesta cotització anual que es podria considerar històrica, no ha comportat un resultat econòmic final positiu per a les explotacions porcines catalanes, a causa, en part, del gran increment dels costos de producció que, fins i tot, en diferents períodes de l’any han superat en gran mesura els de venda.

Resultats econòmics mitjans estimats 2
Preu mitjà Venda Mercolleida (€/kg viu) 1,52
Despeses i descomptes (€/kg viu) 0,02
Preu Venda Net (€/kg viu) 1,50
Costos de producció (€/kg viu) 1,535
Marge (€/kg viu) -0,035
Pes de sacrifici mitjà Mercolleida (kg) 113,67

Els costos de producció s’han incrementat un 17% durant 2022 i, més d’un 26% respecte a la mitjana de l’any anterior, i s’ha fet palès especialment en el preu del pinso o alimentació (1,135 €/kg de mitjana), un 35% més alt que la mitjana de l’any anterior.

Aquest fet sumat a la recuperació de part de la producció porcina a la Xina, i el conflicte bèl·lic d’Ucraïna, són els principals factors que han marcat unes cotitzacions que, ja van començar baixes, a causa de les tensions al mercat arrossegades de l’any anterior, per la reducció de les exportacions al gegant asiàtic i, la major disponibilitat de producte intracomunitari a conseqüència del focus de pesta porcina africana (PPA) a Alemanya.

Més pressupost per augmentar els controls de PPA i la seva freqüència 

Anualment, entren a l’Estat Espanyol un gran nombre de caps de porc, l’any passat més de 2,8 milions d’animals, la majoria procedents de Països Baixos i Bèlgica. No és menys significatiu el nombre de camions amb bestiar boví que entren a través de la Jonquera procedents de Polònia, República Txeca o Bèlgica, que són o bé països positius en PPA, o bé, que no ho són, però han de travessar centenars de km per zones on s’ha detectat la malaltia.

El sector porcí català és de vital importància per mantenir gran part de l’estructura agrària catalana, associat també amb la fabricació de pinsos, produccions agrícoles o indústria càrnia. Per aquest motiu JARC adverteix fa anys que cal intensificar les mesures de bioseguretat per evitar l’entrada de la PPA al nostre territori, i ara més que mai en vista de l’expansió de la pesta porcina africana a Europa.

L’organització agrària ha demanat a l’administració que incrementi el pressupost dels controls de benestar animal a 1 km de frontera, com a mínim, 5 dies a la setmana, com a mesura de detecció d’animals infectats d’aquesta malaltia.

En resum, el marge mitjà obtingut per l’exercici 2022 ha sigut de -0,035 €/kg, una caiguda considerable respecte al resultat de l’any anterior que va ser de 0,023 €/kg de mitjana anual.

Això vol dir que, per exemple, en una granja de cicle tancat de 500 mares i 12.000 porcs, el marge guanyat per porc seria de -4,82 euros, un 281,8% inferior al marge assolit el 2021 que va ser de 2,65 euros per porc. 1

Resultats econòmics de la granja:

* Resultats per porc de 113,67 kg. Es multipliquen els valors dels resultats econòmics, de forma corresponent (taula anterior2), pel pes mitjà de sacrifici dels porcs, en aquest cas, 113,67 kg.

** Resultats per explotació. Es multipliquen els resultats aconseguits per un únic porc, de pes determinat (113,67 kg), pel nombre d’animals produïts, en aquest cas 12.000.

Per porc de 113,67 kg Per explotació de 12.000 porcs
Preu venda Mercolleida 172,02 € 2.064.240 €
Despeses i descomptes 2,35 € 28.200 €
Preu Venda Net 169,66 € 2.035.920 €
Cost de producció 174,48 € 2.093.760 €
Marge – 4,82 € – 57.840 €

Integrats o no, tots formen part del sector porcí català

El sector porcí integrat és l’únic sector ramader, juntament amb l’aviram d’ou, que no ha rebut cap ajut destinat a pal·liar els greuges soferts per la crisi bèl·lica d’Ucraïna.

Des de JARC, tornarem a reclamar al DACC que adreci els ajuts excepcionals també a les granges integrades de porcí. No ajudar a les explotacions integrades és discriminar a gairebé el 80% de les explotacions de porcí catalanes, que també estan suportant l’increment de preus de l’energia elèctrica, combustible, serveis, reparacions o manteniment, a causa del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna.

 MENSUAL Quadre de comandament 2022
GN FB MR AB MG JN JL AG ST OT NV *DS
Preu V.Merco €/kg 1,02 1,08 1,29 1,52 1,55 1,59 1,67 1,70 1,72 1,72 1,65 1,64
Despeses i Desc €/kg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Preu Venda Net €/kg 1,00 1,05 1,27 1,49 1,52 1,57 1,65 1,68 1,70 1,69 1,63 1,62
Cost pinso €/kg 0,96 0,98 1,02 1,10 1,13 1,17 1,17 1,17 1,17 1,19 1,20 1,19
Resta despeses €/kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Cost Producció €/kg 1,36 1,38 1,42 1,50 1,54 1,57 1,57 1,57 1,57 1,59 1,60 1,59
Marge €/kg -0,37 -0,33 -0,15 0 -0,01 0 0,07 0,10 0,12 0,10 0,02 0,03
Preus Matèries Primeres
Panís €/t 282 289 392 378 383 384 367 368 350 350 345 325
Blat €/t 301 299 392 390 402 394 362 358 363 377 366 342
Ordi €/t 285 289 375 378 381 359 335 330 337 356 348 331
Soja €/t 484 508 578 574 527 531 546 562 582 582 546 552
Colza €/t 385 404 506 498 468 444 394 387 400 413 420 406

Font: JARC