L’estudi del Govern “demostra empíricament que la indústria contribueix a reduir les desigualtats de renda”. Igualada, Olot i Guissona són els indrets on la distribució de la renda entre els seus habitants és més equitativa

Els territoris més industrialitzats de Catalunya tenen menys desigualtats de renda. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi Geografia de la indústria i cohesió social, elaborat per l’Institut d’Economia de Barcelona per encàrrec del Govern. El seu objectiu és analitzar la distribució territorial de la indústria, així com el possible rol d’aquest sector en la desigualtat en la distribució de la renda i en la cohesió social.

L’informe “demostra empíricament que la indústria contribueix a reduir les desigualtats de renda, i això suposa un benefici per al conjunt de la societat, que s’afegeix als de generar més productivitat i més qualitat de l’ocupació que altres sectors”, segons el director general d’Indústria, Oriol Alcoba Malaspina. En aquest sentit, comprova que hi ha menys cohesió social en les zones on ha augmentat el pes dels serveis en detriment de la indústria.

En les activitats de tecnologia mitjana-alta, i especialment en les de tecnologia baixa i mitjana-baixa, es confirma el mateix resultat. La relació entre la indústria i la desigualtat s’explica perquè quan els treballadors d’aquestes indústries redueixen el seu pes, el mercat laboral es polaritza en dos grups. D’una banda, el dels llocs de treball molt ben remunerats amb nivells de formació alts, i un altre grup amb un nombre creixent de llocs de treball de feines manuals de menys qualificació, que substitueixen els llocs de treball que abans aportaven les indústries intermèdies i tradicionals, detalla la nota del Govern.

En el cas de les indústries avançades, presents només a Barcelona, Sant Celoni i Olot, no es confirma aquest mecanisme de reducció de la desigualtat. Aquesta evidència indica que seria la pèrdua de pes de les indústries intermèdies i les tradicionals la que incrementa la desigualtat.

De la indústria cap als serveis

L’estudi analitza 31 Sistemes Locals de Treball (SLT), que són unitats geogràfiques creades a partir de criteris de mobilitat laboral, diferents a les comarques. Els territoris que han perdut pes relatiu de la indústria ho han fet per augmentar el pes dels serveis, especialment els de menor qualificació.