És segura la carn que prové de les macrogranges? Són sostenibles o hem de canviar de model agrícola i ramader? Hem parlat amb Ramon Cedó, vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i amb Jordi Juanola, Toti, pastor de Mas La Capallera, sobre la polèmica de les macrogranges provocada per les paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/es-sostenible-la-ramaderia-intensiva/video/6139285/