Amb una producció de 2,26 milions de tones de carn porcina el 2021, França és el tercer productor de porcí més gran de la Unió Europea, només per darrere d’Espanya, que l’any passat va produir 5,18 milions de tones, i Alemanya, amb 5 milions de tones. Alhora, el sector porcí francès és un dels més importants a nivell mundial, gràcies a la seva capacitat productiva, importadora i exportadora, així com per l’elevada xifra de consum de carn de porc entre la seva població.

Producció

El sector porcí francès es caracteritza per comptar amb una estructura productiva molt tecnificada i professionalitzada, cosa que ha permès mantenir la cria de porcs amb unes xifres molt similars, pràcticament sense variacions, en els darrers anys. Segons dades del setembre d’aquest mateix any, el país gal compta amb una població porcina d’uns 13 milions de caps (931.000 són truges reproductores). Les xifres vinculades a la producció de carn també s’han mantingut estables i sense grans variacions en els darrers anys (Gràfic 1). La variació registrada entre el 2024 i el 2021 ha estat d’un 4,88%.

Gràfic 1. Evolució de la producció de carn de porc a França (2014 – 2021)

produccion carne de cerdo en francia
Font: Interporc.

Consum

Igual que la producció, el consum de carn porcina s’ha estabilitzat els darrers anys. No obstant això, des de fa un temps es registra una lleugera tendència a la reducció del consum de carn de porc, tant en llars com en restauració, a causa dels corrents ecologistes i animalistes que a poc a poc s’han anat implantant. Tot i això, França continua mantenint un elevat consum per càpita de carn i productes porcins situat al voltant dels 30 kg de carn de porc per habitant i any.

Comerç de la carn de porc

Per la seva proximitat amb Espanya, la seva dimensió i la seva elevada capacitat de compra, el mercat de la carn de porc francès és un dels més interessants i prioritaris per al porcí espanyol. Fins a l’any 2018, França era el principal client d’Espanya, situació que va canviar el 2019, quan va passar a ser el segon, a causa de l’increment de les importacions xineses provocades per la pesta porcina africana (PPA).

El 2021 la situació ja va començar a canviar, i França va importar al voltant de 300.000 tones de carn de porc espanyola per un valor de 803,7 milions d’euros. Durant el primer semestre del 2022, el pes del mercat francès en les exportacions espanyoles s’ha anat intensificant encara més, alhora que s’ha reduït el pes de la Xina, a causa de l’increment de la seva població porcina per la recuperació de la PPA. D’aquesta manera, en els primers sis mesos del 2022, les compres de carn de porc a Espanya van representar el 10,15% en volum i el 10,8% en valor del conjunt de les exportacions espanyoles de porcí, mentre que les exportacions a la Xina es van reduir fins al 21,2% en volum i el 16,8% en valor.

Així, Espanya continua sent el principal proveïdor de carn de porc de França, seguida d’Alemanya, Bèlgica, Itàlia, el Regne Unit, els Països Baixos, Dinamarca i Polònia. Cal esmentar que bona part de les importacions franceses són productes frescos o congelats, d’alt grau de preparació i valor afegit, destinats a la indústria xarcutera francesa i productes elaborats per al consum directe.

Pel que fa a les exportacions, França exporta al voltant del 25% de la seva producció, i les principals destinacions de la seva carn de porc són països de la Unió Europea, tot i que també n’exporta una part a països com la Xina i les Filipines.

Situació actual

Tot i l’enorme potencial del porcí francès, actualment el sector s’enfronta a una crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i dels actuals conflictes bèl·lics a Europa. Això ha provocat la inflació dels insums agrícoles i de les matèries primeres utilitzades per a la producció de pinsos. A més, amb l’aparició de la pesta porcina africana, el sector porcí francès s’enfronta a la retallada de preus més forta dels darrers 30 anys. El darrer any, el preu pagat al productor ha caigut un 14% mentre que els costos han augmentat el 27%. Atesa la situació, el govern francès ha posat en marxa aquest any un pla de rescat dotat amb una quantitat de fins a 270 milions d’euros, i també un full de ruta amb mesures a curt termini, com ara la posada en marxa de campanyes de promoció, el reforçament de la bioseguretat o les mesures de suport a l’obertura de mercats d’exportació.

Font: Rotecna