Es presenta l’Informe econòmic del primer semestre de 2022 sobre la producció porcina a Catalunya on s’aprecia l’efecte dels increments dels costos de producció al sector.


]