L’any 2021, les explotacions catalanes porcines presenten, de mitjana, un resultat positiu d’1,6 ct.€/kg viu. Ha estat un marge moderat i clarament inferior al dels últims anys, però cal tenir present que el sector, a bandar d’afrontar la disminució progressiva de l’exportació cap a la Xina, ha hagut de fer front a l’increment del preu del pinso, que, com a la resta de sectors, ha minvat considerablement el marge de benefici dels ramaders.

InformeEconòmicPorcí2021