Ha sol·licitat que si hi ha algun cas de pesta porcina a Espanya, Catalunya pugui continuar exportant a països tercers com ara la Xina

Des de l’inici de l’any 2021, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha realitzat 33.432 controls en animals vius

La consellera d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha reclamat al ministre Luis Planas la conveniència i necessitat d’avançar i plantejar a escala dels acords amb els països tercers l’aprovació de la territorialització en el cas de l’aparició d’un cas de pesta porcina africana (PPA). Amb aquesta demanda es busca que davant d’un possible focus de la malaltia en una zona concreta de l’Estat espanyol, la resta de zones puguin continuar exportant productes carnis de porcí a països tercers, com pot ser la Xina.

La consellera també ha aprofitat per sol·licitar altres mesures que es podrien aplicar amb vista a la prevenció i sobre les quals Catalunya no té competències, com pot ser establir l’obligació en ports i aeroports de realitzar una gestió dels residus potencialment contaminats, mitjançant empreses de recollida que garanteixin la seva destrucció i evitar el seu abocament en espais on puguin accedir animals que puguin actuar com a vectors de la malaltia.

També ha suggerit iniciar converses amb França per acordar una estratègia conjunta de reducció de la població de senglars i mesures de col·laboració en cas que aparegui un focus en zones frontereres. En aquest àmbit fronterer, també el manteniment i revisió dels tancaments perimetrals de les principals vies de comunicació amb França i la resta d’Europa, així com a les seves zones de descans per evitar que porcs senglars consumeixin restes de menjar.

Una altra de les peticions de la consellera que ja s’ha fet en altres ocasions és establir un centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar de serveis a tercers a la zona de la Jonquera, o com a mínim ubicar un punt de control dels camions que entren a Catalunya, on també s’hauria d’informar els transportistes que dipositin les restes de menjar i deixalles en els contenidors habilitats per a aquesta finalitat.

Més de 33 mil mostres en bestiar porcí, totes negatives

Des de l’1 de gener de 2021, s’han pres 33.432 mostres de sang per al control d’anticossos i 29.888 mostres per a PCR de bestiar porcí. L’any 2021 se’n van analitzar 1.476, entre porcs senglars i porcs vietnamites que no van presentar simptomatologia. Pel que fa a controls en escorxadors, l’any 2021 es van analitzar 45.742 animals. Aquestes són les dades que es van compartir ahir amb el sector en el marc de la Taula Sectorial del Porcí, on es van revisar les actuacions dutes a terme durant l’any 2021 i fins al mes de març, i les actuals estratègies davant l’evolució de la malaltia a Europa.

Els darrers anys, els serveis veterinaris oficials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural realitzen, en el marc dels programes sanitaris del porcí, el control i seguiment de la PPA. No obstant, des de l’aparició de PPA a Bèlgica, l’any 2018, s’han intensificat les mesures de prevenció i no ha deixat d’implementar actuacions per millorar l’estat de la bioseguretat a les granges i prevenir l’entrada de la malaltia a Catalunya.

La pesta porcina africana

La pesta porcina africana, que no afecta els humans, és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus de la PPA presenten un elevada virulència que es caracteritza per febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort en uns 2-10 dies. La mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100%.

La PPA és una malaltia inclosa dins la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE), i, per tant, de declaració obligatòria.

La PPA va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l’any 2014. Des de Rússia, es va estendre als països limítrofs d’Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar a països de la UE. Actualment, hi ha 16 països afectats a Europa, dels quals 12 són membres de la UE. El darrer país a veure’s afectat per la malaltia va ser Itàlia aquest mes de gener a la regió del Piemont i la regió de Ligúria, on fins avui mateix ja s’han declarat 97 focus de PPA en porc senglar; a l’illa de Sardenya la malaltia és endèmica des de fa molts anys, tot i així porten declarats aquest any 2022 sis focus de PPA.

Les eines i mesures més efectives per prevenir l’entrada de la malaltia en el nostre territori inclouen campanyes de sensibilització a la població, no donar menjar als senglars, avisar en cas de detectar animals morts, i incrementar les mesures de bioseguretat a les granges porcines i en els vehicles de transport de bestiar per prevenir l’entrada de la malaltia en porc domèstic.

FONT: govern.cat