Les organitzacions empresarials més representatives de la cadena càrnia i ramadera de Catalunya s’han integrat en un projecte comú a través de la Fundació d’Empreses de la Carn (FEC), amb la finalitat de promoure un espai conjunt d’anàlisi, debat, posicionament i defensa de les activitats empresarials de la cadena càrnia i ramadera de Catalunya.

Les Entitats: Federació Avícola Catalana (FAC), l’Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT), l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aus, Conills, Ous i Caça de Catalunya (ASSOCAT) i la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), formen part del Patronat d’aquesta Fundació, que si bé va ser constituïda l’any 1997, les esmentades quatre Associacions han procedit a abordar una profunda remodelació d’aquesta Fundació, per convertir-la en una eina aglutinadora de l’empresariat carni i ramader de Catalunya, que esdevingui una veu sectorial de consens davant la societat, els mitjans de comunicació, les administracions i els estaments polítics.

La indústria càrnia de Catalunya esdevé el quart sector industrial del País, generant una aportació del 4% del PIB de Catalunya, i el 21% del PIB industrial català, creant una ocupació directa de 100.000 treballadors. La Fundació d’Empreses de la Carn (FEC), a través de les quatre organitzacions que la integren, representa el 94% de la producció càrnia de Catalunya amb un valor de 9.000 milions d’€, i un  volum de producció de 2,4 milions de tones, de les que 1,7 milions de tones són comercialitzades en els mercats internacionals.

Font: Federació Avícola Catalana