Mitjançant el projecte OPTIPORC estudiaran la petjada ambiental i l’hídrica per a diferents tipus genètics de porc

Els resultats obtinguts ajudaran al sector de la producció i la selecció porcines a orientar estratègies per millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica

Els punts clau per aconseguir una producció porcina sostenible i eficient es basen en utilitzar millor els recursos i reduir la petjada ambiental. El passat mes de setembre es va posar en marxa el projecte pilot OPTIPORC, orientat a generar coneixement i desenvolupar estratègies innovadores per optimitzar l’eficiència en l’aprofitament dels recursos i reduir les emissions contaminats de les granges porcines utilitzant diferents tipus genètics porcins. L’objectiu és transferir eines i coneixement al sector de la producció i la selecció porcines perquè puguin orientar les estratègies per millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Per una banda, el projecte se centrarà a realitzar una caracterització completa de la petjada ambiental i la petjada hídrica dels sistemes de producció porcina habituals, utilitzant diferents genètiques porcines de les empreses catalanes de selecció. «Tota aquesta informació permetrà elaborar models predictius de l’impacte ambiental a partir dels registres productius i de consum per a diferent tipus genètics de porc», apunta Raquel Quintanilla, cap del programa de Genètica i millora animal de l’IRTA. D’altra banda, també es treballarà per identificar biomarcadors que permetin tenir mesures indirectes dels nivells d’emissions i d’eficiència alimentària dels animals, i que podrien ser utilitzats en esquemes de selecció per sostenibilitat.

Un altre dels aspectes que s’avaluaran al llarg del projecte serà l’efecte mitigador derivat de la selecció genètica per eficiència alimentària, i també es provaran estratègies nutricionals innovadores, analitzant-ne l’impacte sobre el consum i la digestibilitat dels nutrients, la reducció de les emissions, el rendiment productiu i sobre el balanç econòmic del sistema.

El Grup Operatiu responsable d’OPTIPORC està liderat per Selecció Batallé i compta amb la participació d’UPB Genetic World, Grup Gepork, Baró Germans, Pinsos Sant Antoni i l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) n’és el coordinador i s’encarregarà de fer els assajos i les investigacions del projecte, amb la participació d’investigadors dels programes de Genètica i millora animal, Sostenibilitat en biosistemes i Nutrició animal.

Font: IRTA