Les exportacions de Catalunya van créixer un 22,2% respecte al mateix període del 2022 fins a assolir 26.737,2 milions d’euros (un 26% del total de les exportacions espanyoles). Catalunya guanya pes en el comerç exterior del conjunt de l’Estat. Les exportacions espanyoles van créixer un 14,6%.

Les importacions de Catalunya el primer trimestre van suposar 29.043,8 milions d’euros (el 26,6% del total d’Espanya), amb un augment de 9,9% respecte al mateix període de l’any anterior, superior al de les importacions de tot Espanya, que van créixer un 4%. Catalunya va retallar pràcticament a la meitat el seu dèficit comercial, que va ser de 4.544,4 milions el primer trimestre del 2022 i de 2.306,6 milions els tres primers mesos d’enguany.

Font: Diari ARA