Té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària

El Govern ha aprovat el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026, l’instrument estratègic de referència de la intervenció pública en aquesta matèria.

El document comprèn les actuacions i els programes que s’han de dur a terme els pròxims cinc anys per assolir les finalitats previstes:

  • Prevenir les malalties de transmissió alimentària.
  • Reduir l’exposició de les persones als perills vehiculats per aliments.
  • Mantenir un nivell elevat de protecció dels interessos de la ciutadania en matèria alimentària.
  • Consolidar el prestigi dels productes alimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.

13 objectius estratègics i 109 línies d’intervenció

En el marc del nou Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2022-2026, cal impulsar la implementació de les 13 accions específiques de millora que preveu, entre les quals destaquen:

  • Potenciar els sistemes d’avaluació, vigilància, alerta primerenca i resposta ràpida davant de riscos emergents, com per exemple els derivats del canvi climàtic, nous aliments, noves tendències alimentàries i noves tecnologies.
  • Impulsar la reducció de l’ús dels fitosanitaris de major perillositat i l’ús responsable de fitosanitaris.
  • Impulsar la reducció i l’ús responsable dels antibiòtics i reforçar la vigilància de les resistències microbianes a tota la cadena alimentària.
  • Garantir una major transparència respecte a la implementació i els resultats dels programes de vigilància i control oficial en seguretat alimentària.
  • Donar un nou impuls a la comunicació del risc i desenvolupar millors mecanismes de lluita contra la desinformació i les notícies enganyoses en matèria de seguretat alimentària.

L’aprovació de l’acord coincideix amb el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària.

Font: gencat