El termini per presentar candidatures per a les eleccions de la Cambra de Barcelona s’ha obert aquest dimecres 24 de maig i restarà obert fins al 7 de juny. El procés culminarà amb la proclamació de les candidatures, entre els dies 19 i 29 de juny. En concret s’obre el període de presentació de candidatures per ocupar les vocalies elegibles per sufragi i a proposta de les organitzacions empresarials del Ple de la Cambra. Amb aquests comicis es renovaran els òrgans de govern de la corporació i es farà efectiva la nova composició del Ple, amb 52 vocalies escollides per sufragi, 6 designades per organitzacions empresarials i 2 reservades per a les empreses de major aportació econòmica. En total, l’òrgan estarà format per 60 membres.

D’aquesta manera, el Ple, que és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, ampliarà aquest any les vocalies escollides per sufragi (de 40 a 52). Els responsables de la Cambra afirmen que amb aquesta decisió es garanteix una major representativitat d’empreses i autònoms que tenen l’activitat a la demarcació de Barcelona.

Un cop constituït, el Ple escollirà la presidència de la corporació i els membres que formaran el Comitè Executiu, l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

Les empreses amb seu o activitat a la demarcació de Barcelona i inscrites al cens de la Cambra votaran del 15 al 20 de setembre. L’elecció de les vocalies elegides per sufragi es durà a terme de manera electrònica i en dues modalitats: en remot i presencial. D’una banda, la votació per mitjans electrònics de forma remota començarà el 15 de setembre a les nou del matí i acabarà el 19 de setembre a la mateixa hora.

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc el 20 de setembre, de deu del matí a cinc de la tarda, el dia hàbil següent un cop finalitzat el termini de votació remota.

Una novetat d’aquests comicis respecte dels celebrats el 2019 és la introducció d’un sistema de doble autenticació per reforçar la seguretat del procés de votació. La normativa també preveu dotar de més garanties al vot mitjançant la prohibició de la delegació del vot, la millora de la regulació del vot en blanc, la prohibició del vot presencial un cop s’ha votat en remot i la verificació de la plataforma de vot per part de l’auditor i de la mateixa Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Finalment, les votacions dels candidats a proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc el 24 d’octubre. Els electors seran els 52 representats del Ple elegits per sufragi i les 2 empreses de major aportació econòmica.

Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA