• L’IRTA i el Centre Tecnològic del Xampinyó de La Rioja posen en marxa el projecte GreenBlueCircle, que vol aprofitar al màxim aquestes fonts orgàniques tan riques en nutrients per a la producció animal
  • En el projecte s’avaluarà el potencial dels compostos bioactius dels bolets per promoure la salut d’aquests animals i la seva resistència a les malalties
  • Els residus de les granges porcines i els llots de piscifactoria s’utilitzaran com a part dels substrats que es fan servir per produir bolets, en un model productiu basat en la bioeconomia circular

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Centre Tecnològic del Xampinyó de La Rioja (CTICH) han posat en marxa el projecte GreenBlueCircle, que vol potenciar la sostenibilitat i la circularitat de la producció de bolets cultivats i de la producció de porcí i de peix. El projecte aprofitarà els subproductes que es deriven dels residus dels bolets cultivats com a font potencial de proteïna alternativa i d’ingredients bioactius per produir pinsos, i avaluarà l’ús d’aquests subproductes per alimentar peixos de cultiu i porcs. A més, els residus de les granges de porcs i els llots de piscifactoria s’aprofitaran com a part dels substrats orgànics que es fan servir per produir bolets, i també s’avaluarà el potencial dels nutrients dels bolets per millorar la salut d’aquests animals.
El projecte es focalitzarà en dos grans objectius: primer, en la inclusió de subproductes del cultiu de bolets en els pinsos animals com a fonts de proteïna; segon, en si les farines de bolet, per la seva riquesa en compostos bioactius que poden actuar com a antioxidants potents i immunomoduladors, poden fer-se servir com a ingredients funcionals, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient per tractar la síndrome del deslletament en garrins i millorar la resistència front a l’estrès i les infeccions bacterianes en peixos de cultiu. El projecte no només se centrarà en l’aprofitament dels subproductes de la producció de fongs comestibles de La Rioja, sinó que també analitzarà la sostenibilitat de l’estratègia amb una anàlisi de cicle de vida del procés de producció de diversos bolets, peixos de cultiu i garrins, amb la fi de trobar els beneficis i els impactes ambientals en comparació amb les dietes convencionals.
Així, el projecte GreenBlueCircle proporcionarà fonts noves i infraexplotades de matèries primeres al sector agroalimentari i contribuirà, així, a reduir la quantitat de residus generats. També permetrà avaluar la sostenibilitat ambiental de l’ús de residus de la producció porcina i aqüícola com a substrats per a la producció de bolets per afavorir una indústria més sostenible i innovadora.
GreenBlueCircle té una durada de dos anys, ha estat finançat amb 368.000 euros i hi participen el CTICH (Autol, La Rioja) i l’IRTA amb els programes de Sostenibilitat en biosistemes, Nutrició animal i Aqüicultura.

Font: IRTA