D’acord amb el Decret 153/2019, el proper 5 de juliol entra en vigor l’obligació de traçar mitjançant GPS el transport de dejeccions a més de 5 km en línia recta de l’explotació d’origen. Fins ara, aquesta obligació era a partir de 10 km.

 Així mateix, cal recordar que és obligatori fer ús del GPS per transportar dejeccions ramaderes en les següents situacions:

 –          Transport de dejeccions per part de tercers

–          Transport a gestors de residus

–          Centres de gestió de dejeccions ramaderes

–          Granges en zona vulnerable que apliquen dejeccions en zona no vulnerable

–          Transport fins als emmagatzematges que estiguin a les finques

–          Apilaments temporals a més de 10 km de l’explotació

Aquesta mesura és obligatòria per a totes les granges, excepte les que generen menys de 2.000 kg N/anuals.

Se’n pot trobar més informació a la fitxa adjunta, disponible al següent enllaç:

Font: Gencat