Els rendiments dels productors es veurean desafiats per l’augment dels costos, inclosos els aliments, l’energia, el transport, la salut dels ramats i les despeses laborals. S’espera que el creixement de la producció s’alenteixi, igual que el comerç mundial. Es manté la incertesa sobre com respondran els consumidors una vegada que se’ls repercuteixin costos més elevats.

S’espera que els costos d’alimentació i energia més alts pressionin els marges. Una decebedora incertesa sobre les exportacions de cereals d’Amèrica del Sud i el Mar Negre estan exacerbant un subministrament global de pinsos ja ajustat, augmentant els costos de pinso un 20% yoy. Els productors se centraran en l’eficiència i limitaran el creixement de ramats, amb caigudes esperades en regions financerament estressades, inclosos el Regne Unit, Alemanya i el sud-est asiàtic.

La demanda del consumidor continua sent mixta. Les vendes de carn de porc es mantenen a bon ritme als EUA i Corea del Sud, que han sorgit de les restriccions de la pandèmia, mentre que les vendes s’han endarrerit en països com la Xina, el Japó i Mèxic, que encara estan lluitant amb les restriccions gastronòmiques relacionades amb la Covid-19 i un creixement econòmic més feble. Esperem que la carn de porc de major cost limiti la demanda de 2H 2022, tot i la millora del consum a casa i les alternatives proteiques d’alt cost.

S’espera que el comerç mundial de carn de porc el 2022 disminueixi, impulsat per tendències econòmiques més febles i un ampli subministrament de carn de porc. És probable que les exportacions més lentes d’1H 2022 continuïn, ja que els compradors es mantenen cautelosos a causa de la incertesa econòmica mundial i el porc de major cost, tret que els mercats d’importació es trobin curts.

Aquests són els principals aspectes destacats:

Xina: La demanda continua sent feble en una nova ronda de contagis i confinaments. Les importacions de carn de porc van disminuir materialment el 2022.

Europa: Els preus dels porcs i garrins salten com a contractes de subministrament. La pressió del marge a través de la cadena es manté a mesura que augmenten els costos d’entrada.

Amèrica del Nord: Els preus rècord dels porcs a causa de la menor producció estan ajudant a compensar l’augment dels costos. La demanda és estable, però podria afeblir-se en preus més alts i fortalesa de USD.

Brasil: La producció ja es veu afectada pels marges espremuts. Les exportacions continuen sent positives malgrat la caiguda de la demanda xinesa.

Àsia sud-oriental: Tant la Covid com l’ASF estan afectant els mercats porcins del sud-est asiàtic. Els canvis en la política d’importació són a favor de més importacions.

Japó: L’augment de les importacions de carn de porc continuarà. La producció de carn de porc es manté plana.

Font: Rabobank