El 18 d’abril, es va presentar, en el marc de la Taula Sectorial del Porcí, l’Informe econòmic de l’any 2022 sobre la producció porcina a Catalunya dels anys 2018 a 2022. D’aquest estudi, es conclou que, a l’any 2022, les granges presenten una mitjana del marge econòmic negatiu a causa, principalment, del cost de producció més alt dels últims 20 anys que no compensa un preu de mercat que també ha assolit màxims històrics.


Font: Gencat